Wiecha!

27-03-2017
Download PDF

Wiecha! W dniu 13.02.2017 budowa zakończyła montaż konstrukcji więźby dachowej i zarazem najwyższego punktu (kalenicy) naszego budynku. W tradycji budowlanej etap ten symbolicznie dekorowany jest tzw. „Wiechą”, czyli ozdobą utworzoną z niewielkiego drzewa lub jak w naszym przypadku piłą i młotem
Montaż konstrukcji dachowej szybko pociągnął za sobą uszczelnienie dachu i w ten sposób od marca budowa weszła w etap wykonywania instalacji i prac budowlanych wewnątrz pomieszczeń.